Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa phía Nam

Bộ kế hoạch và đầu tư
Cục phát triển doanh nghiệp

TRUNG TÂM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA PHÍA NAM

Đào tạo

Tổ chức các khóa đào tạo về khởi sự kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp chuyên sâu, đào tạo tại hiện trường theo nhu cầu của doanh nghiệp

Tư vấn

Tư vấn 5S/Kaizen, tư vấn về quản lý chất lượng, tư vấn tại hiện trường nhà xưởng, tiêu chuẩn ISO,...

Khởi nghiệp & ươm tạo

Hỗ trợ khởi nghiệp, doanh nghiệp mới thành lập hoặc có ý tưởng kinh doanh mới (văn phòng và tiện ích sử dụng chung, kết nối các quỹ đầu tư, mạng lưới khởi nghiệp...)

Kết nối kinh doanh

Tổ chức các sự kiện kết nối kinh doanh, xúc tiến thương mại, đầu tư cho DNNVV trong nước và nước ngoài (thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Ấn Độ...)

Về chúng tôi

Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam (viết tắt là TAC HCM) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Phát triển doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, được thành lập theo quyết định số 1536/QĐ-BKHĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có chức năng tổ chức, triển khai thực hiện chính sách và chương trình trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tại khu vực phía Nam.

Xem thêm
Thông tin - sự kiện
10.7781144,106.683374
1